ברכה לחתונה דתית / מהתנ"ך

ברכה לחתונה דתית

מספר נוסחים לברכות לחתונה - ברכה לחתונה דתית

"כלה הדורה- מאוד יקרה,
חתן מהודר –מאוד יקר,
מי ייתן ודרככם תהיה כדרכם של
אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב רחל ולאה
מי ייתן וירבה חתן בישראל
מי ייתן ותרבה כלה בישראל
יצליחו זה החתן וזאת הכלה
וישמחו שניהם זה עם זה
ישמח ישראל בשמחתם
ברוך אתה המשמח חתן בכלה ובכלה בחתן

"באתי לגני אחותי כלה
אריתי מורי עם בשמי
אכלתי יערי עם דבשי
שתיתי ייני עם חבלי
איכלו רעים, שתו ושיכרו דודים
כי עת הזמיר הגיע
לפצוח בקול רינה ושמחה
בחתונתם של אלה
(שם החתן) החתן (ושם הכלה) הכלה
הינך יפה רעיתי הינך יפה עינייך יונים
הינך יפה דודי אף נעים
מרבה שמחות בישראל
יזכה את זה החתן וזו הכלה
להקים משפחה בישראל"

"שמח תשמח רעים אהובים
שמח תשמח יצירך
מה רבו מעשיך אלוקים
בראת ששון ושמחה
בראת חתן וכלה
בראת אהבה ואחוה
בראת שלום ורעות בעולם
יישמע קולך בערי יהודה
ובחוצות ירושלים
קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה
יברך אתכם השם כמו שברך שמים וארץ
יברך את זה החתן וזו הכלה
כמו שברך שמש וירח
יברך את הורי הכלה ואת הורי החתן
כמו שברך אבותינו
יברך האורחים היקרים
כמו שברך משה אהרון דוד ושלמה

© כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ


ברכות לחתונה מהתנ"ך


בן משפחה, חבר קרוב או קולגה לעבודה עומד להתחתן? האחות האהובה, הדודה הכי מתוקה או החברה הכי טובה עומדת להינשא? זה הזמן להכין עבור הזוג הצעיר את ברכת החתונה הכי מרגשת שיש. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם ציטוטים נבחרים מספר התנ"ך היכולים להשתלב במגוון נוסחים של ברכות לחתונה מהתנ"ך.

"ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו"...(ספר בראשית)
*
"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (ספר ברשאית)
*
"זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה (ספר ירמיהו)
*
"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" (שיר השירים)
*
"והוא כחתן יצא מחופתו, ישיש כגיבור לרוץ אורח" (ספר תהילים)
*
כשושנה בין החוחים, כן רעיתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים" (שיר השירים)
*
"אבקשה את שאהבה נפשי" (שיר השירים)
*
"בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה וגם בצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה" (מזמור לכה דודי)
*
"הינך יפה רעיתי, הינך יפה –עינייך יונים, הינך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה (שיר השירים)
*
"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה" (ספר ירמיה)
*
"וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך, והקימותי לך ברית עולם" (ספר יחזקאל)
*
"שאי עיניך סביב וראי, כולם נקבצו באו לך" (ספר ישעיה)
*
"כמשוש חתן על כלה, ישיש עלייך אלוהייך" (ספר ישעיה)
*
"ויהיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה" (ספר בראשית)
הרשו לעצמכם לקחת כל אחד ואחד מהציטוטים המופיעים לעיל, ולשלב אותם בברכות האישיות והמרגשות אותם אתם מנסחים עבור האנשים הכי אהובים עליכם.....


© כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע"מ